کتاب قصر بیقراری به چاپ رسید! کتاب فیروز و شهناز به چاپ رسید ! کتاب سلیم و سلمی به چاپ رسید! کتاب شب نشینی مهتاب چاپ کتاب شاهد عرشی(عرشی اکبر آبادی) تصحیح تفسیر منظوم سوره یوسف ترنم خیال زلال اندیشه مقدمه و تصحیح مناظره بغداد و اصفهان محب و محبوب در سایه سار خیال میراث روزهای خستگی از آفاق ادب فارسی زبان و ادبیات فارسی ( عمومی ) دیوان ادیب صابر ترمذی


تصحیح تفسیر منظوم سوره یوسف

تصحیح تفسیر منظوم سوره یوسف از راجی دزفولی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، تابستان ۱۳۹۱  ....

تعداد بازدید کننده:

ترنم خیال

ترنم خیال، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، چاپ اول، بهار ۱۳۹۱، ۲۹۹ صفحه  ....

تعداد بازدید کننده:

زلال اندیشه

زلال اندیشه، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، چاپ اول، بهار ۱۳۹۱، ۳۰۱ صفحه  ....

تعداد بازدید کننده:

مقدمه و تصحیح مناظره بغداد و اصفهان

مقدمه و تصحیح مناظره بغداد و اصفهان از کمال اصفهانی ( عبدالسلام بن الماجد ) ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، تابستان ۱۳۹۱  ....

تعداد بازدید کننده:

محب و محبوب

محب و محبوب ، منظومه نفیس و ناشناخته ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، پاییز ۱۳۹۰  ....

تعداد بازدید کننده:
  • صفحه 2 از 3123