کتاب قصر بیقراری به چاپ رسید! کتاب فیروز و شهناز به چاپ رسید ! کتاب سلیم و سلمی به چاپ رسید! کتاب شب نشینی مهتاب چاپ کتاب شاهد عرشی(عرشی اکبر آبادی) تصحیح تفسیر منظوم سوره یوسف ترنم خیال زلال اندیشه مقدمه و تصحیح مناظره بغداد و اصفهان محب و محبوب در سایه سار خیال میراث روزهای خستگی از آفاق ادب فارسی زبان و ادبیات فارسی ( عمومی ) دیوان ادیب صابر ترمذی


تأثر حافظ از ادیب صابر ترمذی

تأثر حافظ از ادیب صابر ترمذی ،‌ مجله ادبی حافظ ، شماره ۴۷ ، بهمن و اسفند ،۱۳۸۶  ....

تعداد بازدید کننده:

نماز از دیدگاه عرفان

نماز از دیدگاه عرفان ، مجله علمی –   پژوهشی ( ISC ) عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، سال پنجم ، شماره ۱۷ ، پاییز ۱۳۸۷   ....

تعداد بازدید کننده:

حافظ و یک غزل ناب پزشکی

حافظ و یک غزل ناب پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ، علمی –  ترویجی ، سال سوم ، شماره ۷ پاییز ۱۳۸۵   ....

تعداد بازدید کننده:

نقد دیوان امیر معزی نیشابوری

نقد دیوان امیر معزی نیشابوری تصحیح محمدرضا قنبری ، ماهنامه ادبیات و فلسفه تیرماه ،۱۳۸۶  ....

تعداد بازدید کننده:

شعری از امیر معزی در دیوان حافظ

 شعری از امیر معزی در دیوان حافظ ، مجله ادبی حافظ تیرماه ، ۱۳۸۶  ....

تعداد بازدید کننده:
  • صفحه 10 از 14« بعدی...89101112...قبلی »