کتاب قصر بیقراری به چاپ رسید! کتاب فیروز و شهناز به چاپ رسید ! کتاب سلیم و سلمی به چاپ رسید! کتاب شب نشینی مهتاب چاپ کتاب شاهد عرشی(عرشی اکبر آبادی) تصحیح تفسیر منظوم سوره یوسف ترنم خیال زلال اندیشه مقدمه و تصحیح مناظره بغداد و اصفهان محب و محبوب در سایه سار خیال میراث روزهای خستگی از آفاق ادب فارسی زبان و ادبیات فارسی ( عمومی ) دیوان ادیب صابر ترمذی


تصحیح چند بیت عربی از قصاید ملمع دیوان رشیدالدین وطواط

رشیدالدین وطواط یکی از دانشمندان بزرگ قرن ششم هجری و از ادبا و دانشمندان مشهور بلاغت در زبان عربی و فارسی است. تنها تصحیحی که از دیوان این شاعر صورت پذیرفته، تصحیح مرحوم سعید نفیسی است که در آذرماه ۱۳۳۹ هجری در تهران به زیور چاپ آراسته شد. به دلیل متاخر بودن نسخ در دسترس مصحح و عدم دسترسی به نسخه های قدیم تر، بسیاری از ابیات این دیوان، به ویژه ابیات عربی، با تحریفات و تصحیفات ضبط گردیده است. نگارنده این سطور با در دست داشتن قدیم ترین نسخه موجود، مکتوب به سال ۶۹۹ هجری قمری، ابیات عربی تحریف شده... ادامه ...

تعداد بازدید کننده:

تصحیح یک قصیده مشهور

تصحیح یک قصیده مشهور ، مجله علمی ـ پژوهشی ( ISC ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ، شماره ۵۲ ، بهار ، ۱۳۸۷  ....

تعداد بازدید کننده:

تأثر حافظ از ادیب صابر ترمذی

تأثر حافظ از ادیب صابر ترمذی ،‌ مجله ادبی حافظ ، شماره ۴۷ ، بهمن و اسفند ،۱۳۸۶  ....

تعداد بازدید کننده:

نماز از دیدگاه عرفان

نماز از دیدگاه عرفان ، مجله علمی –   پژوهشی ( ISC ) عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، سال پنجم ، شماره ۱۷ ، پاییز ۱۳۸۷   ....

تعداد بازدید کننده:

حافظ و یک غزل ناب پزشکی

حافظ و یک غزل ناب پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ، علمی –  ترویجی ، سال سوم ، شماره ۷ پاییز ۱۳۸۵   ....

تعداد بازدید کننده:
  • صفحه 10 از 15« بعدی...89101112...قبلی »