پژوهشگر نسخه‌شناسی در حال تصحیح و چاپ نسخه‌های خطی و دست‌نوشته‌های کهن

احمدرضا یلمه‌ها، سرپرست و عضو هیأت علمی واحد دهاقان به عنوان پژوهشگر حوزه نسخه‌شناسی و تصحیح متون ادبیات فارسی در حال تصحیح نهایی و چاپ نسخه‌های خطی و دست‌نوشته‌های کهن است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، احمدرضا یلمه‌ها استاد زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر حوزه نسخه‌شناسی و تصحیح متون ادبیات فارسی که تاکنون بیش از ۱۰۰ مقاله علمی- پژوهشی و ۲۱ جلد کتاب را در کارنامه خود به ثبت رسانده و بارها به عنوان پژوهشگر برتر علوم انسانی منطقه، استان و کشور اتنخاب شده است، در حال تصحیح نهایی و چاپ نسخه‌های خطی و د... ادامه ...