رئیس واحد دهاقان عضو استعدادهای درخشان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، یکی از مهم‌ترین اهداف متعالی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان و ایجاد انگیزه به‌منظور انتشار دستاوردهای علمی با کیفیت است که این امر عامل مهمی برای ایجاد جذابیت بیشتر باشگاه و فعالیت‌های آن خواهد بود. در همین راستا، موفقیت اعضای باشگاه، برگ زرینی به افتخارات کسب شده باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان است. دکتر احمدرضا یلمه‌ها رئیس واحد دهاقان و عضو نخبه باشگاه پژوشگران جوان و نخبگان، استاد زبان و ادبیات فارسی، یکی از... ادامه ...