تصحیح و چاپ ده منظومه غنایی توسط پژوهشگر نسخه‌شناسی

به گزارش ایسکانیوز، دکتر احمدرضا یلمه‌ها، استاد زبان و ادبیات فارسی و رئیس واحد دهاقان که تا کنون آثار مختلفی در زمینه نسخه‌های خطی و تصحیح متون چاپ و منتشر نموده، در حال تصحیح و چاپ ده منظومه عاشقانه تازه یافته و ناشناخته می‌باشد که قرار است از سوی انتشارات نشر نو به چاپ برسد. این منظومه‌ها عبارت‌اند از: ۱- منظومه غنایی حسن جهانگیر یا شاهنامه عشق این اثر منظومه‌ای است از شاعری با نام غیاث‌الدین ورامینی‌رازی با تخلص ریاضی که در حدود ۲۰۲۰ بیت سروده شده و روایت عشق واقعی نورالدین جهانگیر پادشاه، به نو... ادامه ...